“El cicle menstrual està per ensenyar-nos la necessitat d’inspiració i espiració en els processos de vida”, Dra. Christiane Northrup. El ioga és també una manera de viure la vida,

Share

El ioga és una pràctica mil·lenària dissenyada i transmesa per homes, però en canvi la majoria de practicants a Occident són dones. I mai ha sigut modificat a partir de

Share

La relaxació, la meditació i la respiració conscient, són eines indispensables per regular-te, per viure al present i en benestar. Les hauríem d’aprendre de ben petites, per viure millor. Connectar

Share

En l’univers coexisteixen polaritats: foscor- llum; calor-fred; hivern-estiu… En el ioga es treballa molt els conceptes masculí i femení, els oposats, el ioga significa unió. Una és el contenidor i

Share